Οριστική Διαγραφή – Ανακύκλωση – Η ταλαιπωρία τέλος!!!Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας, χορηγώντας σας Νόμιμα Πιστοποιητικά καταστροφής & Οριστικής Διαγραφής.