Δικαιολογητικά


Εξουσιοδότηση 1 (Διαγραφής)

Εξουσιοδότηση 2 (Άρσης Παρακράτησης – Βιβλίου Μεταβολών – Άδειας κυκλοφ. – Μεταβίβασης )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΑΠΟ Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ. και καταστατικό της εταιρίας
 • Πρακτικό Δ.Σ. περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος και εξουσιοδότηση της εταιρίας μας για να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
 • Φωτοτυπία καταστατικού μόνο όταν η εταιρία είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.
 • Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

 • Διαβιβαστικό από Δ.Ο.Υ. που έχει γίνει η ακινησία
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του κατόχου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Έντυπο εταιρίας ΛΑΓΙΟΣ θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 • Αποδοχή κληρονομιάς και καινούργια άδεια στο όνομα του κληρονόμου ή κληρονόμων
 • Έντυπο εταιρίας ΛΑΓΙΟΣ θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο από τον έναν κληρονόμο ή όλους

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3,5Τ

 • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Βιβλιάριο μεταβολών
 • Δύο υπεύθυνες δηλώσεις που τις παραλαμβάνετε από το κέντρο μας και τις θεωρείτε μαζί με το έντυπο ΛΑΓΙΟΣ σε ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

Όταν το αυτοκίνητό σας έχει παρακράτηση κυριότητας, πρέπει να γίνει άρση της παρακράτησης από το υπουργείο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αστυνομία ή υπεύθυνη δήλωση από την εταιρία που έχει αγοραστεί το αυτοκίνητο μαζί με το καταστατικό της εταιρίας ή το ΦΕΚ.

 

Όταν έχει παρακράτηση κυριότητας φορτηγό, ισχύουν τα παραπάνω. Η άρση της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με το συμβόλαι οπου αναγράφει ήδη το βιβλίο μεταβολών ή θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 από τον προηγούμενο πωλητή.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ.Ε.

ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Αυτοκίνητο
 • Δύο πινακίδες
 • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπό χρειάζεται διαβατήριο & άδεια παραμονής)
 • Εξουσιοδότηση της εταιρίας μας θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.

 • Αυτοκίνητο
 • Από Δ.Ο.Υ. χρειαζόμαστε διαβιβαστικό προς νομαρχία &
 • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπό χρειάζεται διαβατήριο & άδεια παραμονής)
 • Εξουσιοδότηση της εταιρίας μας θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο


*Για εταιρίες χρειάζεται επιπλέον ΦΕΚ σύστασης –  εκπροσώπησης – διάρκειας